top of page

 משרד חקירות פרטיות

Moving People
משרד החקירות "גשש בלש" הנו משרד חקירות מקצועי המתמחה בביצוע חקירות בתחום הביטוח וחקירות פרטיות
הקשר בין הלקוח לחוקר הוא ישיר, אישי ובלתי אמצעי במהלך ובתום
חקירות חבות מעבידים, חקירות סמויות, נאמנות עובדים ועוד,
ומקפידה לפעול על פי חוק בלבד.
בין לקוחות המשרד נמנים משרדי עורכי הדין, שמאים, גופים פרטיים וציבוריים רבים ועסקים פרטיים.

אנו נשיג עבורך

מודיעין עסקי משובח, הוכחות לבגידה של בן הזוג, נוכיח כי הוטרדת מינית ונעמיד את

האשם על מקומו (כולל תשלום פיצוי מכובד וענישה הקבועה בחוק), או לחלופין, נוכיח כי נטענות נגדך טענות שווא מתנכלות שנועדו להשחיר את שמך.

אנו נאפשר לך לישון בשקט בלילות וללכת לעבודה בלב שלם שילדך נמצא במקום בטוח,

את הראשונה לדעת זאת.

bottom of page