top of page

בדיקות פוליגרף ברמה הגבוהה בישראל

פילגרף.jpg

מבצע את כל בדיקות הפוליגרף

מהימנות הדיוק של הבדיקה הינה 95%
✔ בהסכמת 2 הצדדים, בדיקת פוליגרף קבילה בבית משפט
✔ בדיקה זו אורכת כשעה ורבע, בממוצע
✔ לפני בדיקת פוליגרף יש לישון שנת לילה ממוצעת רגילה 
(לא פחות מ- 5 שעות)
✔ הבדיקה מתעדת תגובות פיזיולוגיות של הנשאל
✔ קיים קוד התנהגות אתי לבודקי פוליגרף

מהימנות עובדים

מעביד משתמש בפוליגרף כדי לבדוק מועמדים לעבודה בכדי לברר באם אמרו אמת בקשר לעברם ולרקע ממנו באו. המעביד מבצע את בדיקת הפוליגרף כסינון ראשוני של מועמדים לעיתים מיד לאחר הראיון הראשוני. זהו בעצם כלי ראשוני לאיסוף מידע על מועמד לעבודה. בנוסף לבדיקת פוליגרף לסינון מועמדים טרם קבלתם לעבודה מתבצעת בדיקת פוליגרף תקופתית. מבחן זה מתבצע באותה שיטה כמו מבחן הסינון  לעבודה

businessman-hand-holding-document-magnifier-office.jpg
bottom of page